30آبان 1385

آیت الله تبریزی از مراجع معظم تقلید بودند.مردم شریف قم هنوز سیمای با وقار ایشان در تشییع پیکرهای مقدس شهیدان دوران دفاع مقدس را فراموش نکردند.