بِسْمِ اَللهِ اَلرَحْمنِ اَلرَحیمْ

الإمامُ المهدیُّ علیه  السلام  وقد سألَه علیُّ بنُ مهزیارَ :
یا سیّدی ، متى یکونُ هذا الأمرُ ؟

ـ إذا حِیلَ بینَکُم وبینَ سبیلِ الکعبةِ .
امام مهدى علیه  السلام  در پاسخ به این پرسش على بن مهزیار که:

سرورم! این امر (ظهور) کى خواهد بود؟

ـ فرمود : هرگاه راه کعبه بر شما بسته شود.
 نور الثقلین: 5/461/4.

.

.

.

و سرورم هم اکنون نیز بسته شد.پس چرا نمیایی!؟