سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به دستور امام خمینی (ره) مبارک...