بسم الله

حتما این فیلم را تماشا کنید.اولا تاریخ گم شده ی ایران را نشان میدهد و کشتن ۹ میلیون ایرانی و رشادت های تک نفره میرزا کوچک خان جنگلی دوما در سکانسی یکی از شخصیت های ایرانی از یک سرباز انگلیسی میپرسد چرا شما مردم کشور ما را میکشید و دارید زور میگید و غذا و دارو نمی دید...

سرباز انگلیسی:چون لیاقت ندارید...

شخصیت:این توهینه!!!

در جوابش میگه : ملتی که پشت لیدر (رهبر) شون نباشند لیاقت هیچ چیزی رو ندارند تو صد سال گذشته خون همه پادشاهانتون بر گردن شماست.اگه ملتی پشت و همراه رهبرشون باشه تمام دنیا جلوی اون ملت سر خم می کنند.

بعد یکدفعه یاد آقا افتادم گفتم ببین الان ما پشت آقاییم همه جهان ازمون میترسند!!!

البته هرجایی یه آدم کثافت پیدا میشه...

ولی این جمله خیلی جمله بود :

اگه یه ملتی پشت رهبرش باشه تمام دنیا برای اون ملت سر خم میکنند.