این ها همان سگ های نجسی هستند که فیلمبرداری نمیکنند! فقط بازمانده‌ها را نجات میدهند