برادران گلم و خواهران خوبم
سلام
همونطور که میدونید وقت تنگه و مثل خودتون که کنکور دارید ما هم یه آزمونی داریم برای ورود به مدرسه نمونه دولتی دیگر،اگه سر نمیزنم و پست نمیذارم و شما ازنظر ندادن من نا راضی هستید به بزرگی خودتون ببخشید...
به محض اینکه وقتم آزاد شه با چند عدد پست خوب میزبان شما هستم...
مثلا دو هفته یا سه هفته یه بار،ولی خودتون باز ببخشید...
خیلی شرمنده...
تا وقتی که وقتم آزاد شه...
یا علی...